Nawigacja
Klasztor
  Rys Historyczny
  Wsplnota
Liturgia
  Msze w i naboestwa
  Ogoszenia parafialne
  Intencje Mszalne
  Dni witeczne nakazane
  Patronowie Polski
Parafia
  Dane parafii
  Patron parafii
  Dane adresowe
  Kancelaria
Duszpasterstwo
  Koo ywego Raca
  Ministranci
  Ruch Eucharystyczny
  Neokatechumenat
  FZ
  Chr
  Schola modzieowa
  Schola dziecica
  Grupa pielgrzymkowa
  Duszpasterstwo chorych
MusicBox3
Play
Witamy na stronie wsplnoty kaliskiej

Nawigacja
Artykuły » Klasztor » Rys Historyczny
Rys Historyczny

Rys Historyczny

Koció franciszkaski jest najstarsz wityni zakonn w Kaliszu. Ufundowany zosta w roku 1256, wkrótce po kanonizacji w. Stanisawa biskupa (27 wrzenia 1253) w Asyu, jako kocióek drewniany, przez ksin Jolant. W roku 1257 ksi kaliski Bolesaw Pobony, ulegajc wpywom swej maonki, na miejscu kocioa drewnianego rozpocz budow kocioa murowanego, do którego w tyme roku sprowadzi zakonników z Krakowa. Erekcja klasztoru kaliskiego zostaa ogoszona przez prowincjaa, o. Daniela, na kapitule zwoanej w Inowrocawiu w roku 1257. Pierwotnym kocioem fundacji ksicej, sdzc z licznych szczegóów architektonicznych, byo dzisiejsze prezbiterium o sklepieniu krzyowym, zapewne z boczn zakrysti od pónocy (obecnie kaplica Mki Paskiej). Budowa kocioa trwaa kilkanacie lat, ale w roku 1283 by ju zapewne cakowicie wykoczony, skoro w tym roku zosta przez nowo kreowanego arcybiskupa Jakuba wink konsekrowany pw. w. Stanisawa Biskupa i Mczennika. Kazimierz Wielki w roku 1339 otoczy wityni i klasztor murem fortecznym oraz dokona gruntownej przebudowy kocioa z typu bazylikowego na halowy. Z tego okresu pochodzi znajdujca si po stronie zachodniej klasztoru zakrystia ze skarbcem oraz refektarz zwany od fundatora "kazimierzowskim". Poar w roku 1537 i nastpny w 1559 zniszczyy t piastowsk fundacj. Powtórnej konsekracji odbudowanego obiektu dokona 25 listopada 1632 roku biskup Jan Baltazar Leics, sufragan wrocawski, ale wyposaenie wntrza trwao jeszcze czas duszy.

Pierwotn siedzib zakonników byy zabudowania drewniane. Klasztor murowany, zabudowany w czworobok, nie posiadajcy jednolitej caoci architektonicznej, wzniesiony zosta w czasach póniejszych, w miar potrzeb i zasobów materialnych konwentu. Najstarsz czci klasztoru jest skrzydo od strony zachodniej (zakrystia, skarbiec oraz dawny refektarz z roku 1339). Budow pozostaych skrzyde klasztoru rozpoczto w roku 1637, a w niecae sto lat póniej, w 1730, dobudowano drugie pitro na studium filozofii dla kleryków. Od roku 1614 do 1667 znajdowa si tu take nowicjat.

W okresie porozbiorowym budowla franciszkaska ulega dewastacji. W ostatnich latach przed kasat (1864) dokonano wikszej restauracji prawie cakowicie zrujnowanego kocioa. Po usuniciu z Kalisza ostatnich franciszkanów (1902), kocioem opiekowali si rektorzy wyznaczeni przez wadz diecezjaln. 20.09. 1918 roku do swej staroytnej siedziby powrócili zakonnicy i rozpoczli restauracj kocioa . Szczególne nasilenie prac przy remontowaniu kocioa miao miejsce w roku 1922 i nastpnie w 1934. Gruntown restauracj wntrza kocioa, wraz z odnowieniem wszystkich otarzy, przeprowadzono w latach 1964-1966.

18 listopada 1978 roku ks. Jan Zarba, biskup wocawski, wyda dekret erygujcy parafi przy kociele franciszkaskim w Kaliszu.

Wczesno-gotycki koció jest budowl trzynawow, z prezbiterium, z kaplic Mki Paskiej i z dawn kaplic b. Jolanty od strony pónocnej prezbiterium (obecnie kruchta) i budynkami od strony poudniowej. Krzyowe sklepienie prezbiterium zostao w wieku XVIII przyozdobione orami, gówkami anioków
i ornamentem perekowym z gipsu, za okna rozetami z piaskowca. W barokowym gównym otarzu znajduje si obraz z poowy wieku XVIII, prawdopodobnie pdzla Franciszka Smuglewicza, "Wskrzeszenie Piotrowina". U dou nad tabernakulum mieci si obraz Matki Boej z Dziecitkiem, malowany w pocztkach wieku XVII przez Kacpra Kurcza, w roku 1618 uroczycie umieszczony w otarzu. Na cianie pónocnej, nad neogotyckimi stallami, znajduje si murowany nagrobek o. Jana Kazimierza Biernackiego (1725), historyka, prowincjaa zakonu i bu­downiczego klasztoru. Sklepienie nawy gównej, kolebkowe z lunetami, pochodzi z roku 1623. Ozdobiono je bogatsz sztukateri gipsow (styl kalisko-lubelski). Otarze s barokowe, m. in. otarz w. Franciszka z obrazem "Stygmatyzacja w. Franciszka"; otarz Matki Boej Róacowej, otarz Przemienienia Paskiego z obrazem przedsta­wiajcym Oblicze Pana Jezusa, przeniesionym tutaj w roku 1782 z kocioa witego Ducha i otoczonym wielk czci wiernych; otarz b. Jolanty
z wykonan przez Mieczysawa Kocielniaka kopi obrazu z Pamicina przedstawiajcego b. Jolant oraz z jej relikwiami, uroczycie sprowadzonymi z Gniezna w roku 1958. W kaplicy z poowy wieku XVII, o sklepieniu krzyowo-ebrowym, znajduje si otarz z obrazem Chrystusa Ukrzyowanego, kopi obrazu Delaroche'a, i obrazem Matki Boskiej Borgiaszowej, Pani Kalisza.
Ten ostatni - kopia obrazu Matki Boej z bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie - zosta na zlecenie w. Franciszka Borgiasza przesany przez generaa jezu­itów do Kalisza, gdzie od roku 1608 umieszczony by w tzw. Bramie Toruskiej, a od 1626 w kociele jezuitów. Po kasacji zakonu jezuitów w roku 1787 zosta przeniesiony do kocioa franciszkanów. Od roku 1962 w kaplicy trwa wieczysta adoracja Najwitszego Sakramentu.

Klasztor dwupitrowy, zabudowany w ksztacie kwadratu, posiada kruganki, otaczajce z czterech stron wirydarz klasztorny. Na pierwszym pitrze znajduje si cela b. Rafaa Chyliskiego. Zakonnicy zajmuj zachodni i poudniow cz pierwszego pitra. 23 maja 1989 roku szkoa wyprowadzia si z klasztoru, pozostawiajc wyeks­ploatowanie równe dewastacji.

Dnia 12 lutego 1997 roku zostaa zawarta umowa midzy Kuri Prowincjaln a Zgromadzeniem Sióstr Nauczycielek witej Doroty (Córek witych Serc z Wioch)na dzieraw pónocno-wschodniego skrzyda klasztoru (z wyjtkiem kruganków) na okres 99 lat.

Drugie pitro klasztoru od ul. Sukienniczej i Kazimierzowskiej, po opuszczeniu przez szko, jest niezagospodarowane. Aktualnie odrestaurowano zabytkow sal dawnego refektarza oraz wykonano klatk schodow do drugiego pitra od ul. Sukienniczej.

W roku 2001 przeprowadzono remont dachu nad prezbiterium kocioa.
W 2003 roku wyremontowano wieyczk z sygnaturk, a w 2005 roku wyremontowano dach nad naw gówn kocioa oraz na wieyczce od strony ul. Sukienniczej zainstalowano herb papiea Jana Pawa II.


Poleć ten artykuł
Podziel się z innymi: Facebook
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook - Lubię To:


Nasze profile na facebooku
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dokumenty
  Sakrament chrztu
  Sakrament Bierzmowania
  Sakrament maestwa
  Pogrzeb
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Losowa fotografia
Copyright © 2012
White_n_Light Theme by: Smokeman
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04